Czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko burmistrza nocnego? Sprawdź wymagania i zgłoś się do rekrutacji!

Czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko burmistrza nocnego? Sprawdź wymagania i zgłoś się do rekrutacji!

Miasto wzywa kandydatów do zgłoszenia się na otwarty konkurs na stanowisko burmistrza nocnego. Wybrana osoba będzie przewodniczącym Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy.

Bez względu na porę dnia, zdarzają się strzelaniny, bójki i inne niebezpieczne incydenty, które narażają na ryzyko zarówno mieszkańców, jak i turystów przebywających w centrum miasta. W swojej kampanii wyborczej Aleksander Miszalski obiecywał podjęcie działań w celu poprawy sytuacji mieszkańców Starego Miasta. Wśród różnych propozycji pojawiła się idea stworzenia roli nocnego burmistrza, którą kandydat opisał następująco w swoim programie wyborczym:

„Burmistrz nocny będzie odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania ciszy nocnej i zwalczanie wandalizmu miejskiego. Stanowisko to ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa pod względem kompetencji i zasobów kadrowych. Burmistrz nocny będzie również współpracować z firmami prowadzącymi działalność non-stop, 24 godziny na dobę.”

Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na stanowisko burmistrza nocnego właśnie zostały ogłoszone przez miasto. Co jest wymagane od potencjalnych kandydatów? Muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 2 lata w jednej z takich dziedzin jak administracja publiczna, kultura i dziedzictwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, komunikacja społeczna, usługi prawne, przedsiębiorczość czy turystyka.

Z uwagi na specyfikę obowiązków, burmistrz nocny powinien również posługiwać się językiem angielskim na bardzo wysokim poziomie. W ocenie kandydatów brane będą pod uwagę takie aspekty jak przedstawiona koncepcja działań zespołu zadaniowego oraz znajomość strategicznych dokumentów miasta. Kandydat powinien posiadać także minimum roczne doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem.

Zgłoszenia na to stanowisko można przesyłać do 2 lipca za pomocą formularza online. Testy kwalifikacyjne odbędą się online 4 lipca o godzinie 10:00. Osoby zakwalifikowane do testów otrzymają indywidualnie szczegółowe instrukcje.