Edukacyjny Program dla Młodych Uczestników Ruchu Drogowego w Krakowie

Edukacyjny Program dla Młodych Uczestników Ruchu Drogowego w Krakowie

W ramach innowacyjnego pilotażowego programu edukacyjnego, mającego na celu zwiększenie świadomości o przepisach ruchu drogowego dotyczących rowerzystów i pieszych, funkcjonariusze krakowskiego oddziału drogówki po raz kolejny odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 142 na ulicy Drożyskiej. Spotkanie miało formę praktycznego przejazdu rowerowego, umożliwiającego uczniom wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy.

16 maja rozpoczęli cykl spotkań z wybraną klasą tej szkoły funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Pierwsze zajęcia poświęcono zasadom ruchu drogowego, skupiono się głównie na przepisach dotyczących pieszych i rowerzystów. Uczniowie, po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz jazdy jednośladem, uzyskali kartę rowerową.

10 października nastąpił kolejny etap programu – wycieczka rowerowa uczniów, rodziców i nauczycieli pod nadzorem funkcjonariuszy drogówki. Przed wyruszeniem, policjanci sprawdzili obowiązkowe wyposażenie rowerów i przypomnieli o konieczności noszenia kasków. Stworzono kolumnę rowerową, która pod eskortą policyjnego motocykla i radiowozu pokonała trasę od szkoły do Puszczy Niepołomickiej i z powrotem. Było to doskonałe praktyczne zastosowanie zdobytej teorii.

12 września miało miejsce spotkanie rodziców uczniów biorących udział w programie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, podinspektorem Tomaszem Jemczurą. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na znaczenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jak przygotowywać dzieci do samodzielnego poruszania się jako pieszy czy rowerzysta.

Uczniowie będą mieli również szansę odwiedzić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Centrum Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Krakowa, gdzie nauczą się jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej i jak jest kierowany ruch uliczny. W planach są także lekcje pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem programu jest kształtowanie odpowiednich postaw wśród uczestników ruchu drogowego, którzy w przyszłości będą rozwijać zdobytą już wiedzę i nabywać nowe umiejętności, zapewniając swoje bezpieczeństwo na drogach.