</h1>"Apel do mieszkańców Krakowa: Nie palcie liści! Bezpłatny odbiór zielonych odpadów i surowa kara za naruszenie przepisów"

</h1>"Apel do mieszkańców Krakowa: Nie palcie liści! Bezpłatny odbiór zielonych odpadów i surowa kara za naruszenie przepisów"

Urząd Miasta Krakowa zaapelował do mieszkańców o powstrzymanie się od spalania opadłych liści. Przypominają, że istnieje bezpłatna usługa odbioru zielonych odpadów, którą realizuje się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Straż Miejska także włączyła się w działania edukacyjne, zaznaczając konsekwencje łamania tych regulacji. Za nielegalne spalanie odpadów, w tym odpadów roślinnych, grozi surowa kara finansowa. W przypadku postępowania mandatowego może wynieść nawet do 500 złotych, natomiast w procesie sądowym grzywna może osiągnąć wartość nawet do 5 tysięcy złotych.

Mieszkańcy mogą zapoznać się z harmonogramem odbioru zielonych odpadów na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Służby miejskie oraz administratorzy terenów osiedlowych i przydrożnych ciężko pracują nad utrzymaniem porządku, systematycznie grabiąc opadłe liście dla zachowania bezpieczeństwa.

W parkach miasta oraz na większości skwerów liście są celowo pozostawiane do wiosny. W ten sposób wzbogacają glebę lub tworzą optymalne warunki dla małych zwierząt. Właściciele prywatnych działek mogą wykorzystać opadłe liście jako miejsce zimowania jeży i innych zwierząt ogrodowych, jako naturalny mulcz dla rabat kwiatowych czy jako materiał do produkcji kompostu, najczęściej w formie tzw. ziemi liściowej.

Urzędnicy apelują również o unikanie stosowania dmuchaw do sprzątania liści. Takie urządzenia generują niepotrzebne zanieczyszczenia powietrza i hałas. Zarząd Zieleni Miejskiej zawiera umowy z wykonawcami usług, które zawierają klauzulę zakazującą użycia dmuchaw na terenach miejskich.

Dla terenów prywatnych regulacje dotyczące korzystania z dmuchaw do liści znajdują się w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego związanej z Programem ochrony powietrza. Zakaz ich używania obowiązuje podczas 2. lub 3. stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Naruszenie tego zakazu jest wykroczeniem, za które grozi grzywna, zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska.