Innowacyjne przekierowanie podziemnej rzeki w ramach budowy tramwaju do Mistrzejowic

Innowacyjne przekierowanie podziemnej rzeki w ramach budowy tramwaju do Mistrzejowic

Zakończono realizację jednego z najbardziej wymagających zadań inżynieryjnych, które wystąpiło podczas prac związanych z budową linii tramwajowej prowadzącej do Mistrzejowic. Udało się przekierować bieg podziemnej rzeki, która aktualnie płynie nowym, zaplanowanym korytem.

Plan budowy tramwajowej linii do Mistrzejowic zawierał w sobie konieczność usunięcia fragmentu potoku Sudół Dominikański. Odcinek ten rozciągał się od punktu skrzyżowania ulic Młyńskiej i Macieja Miechowity, a kończył się na miejscu, gdzie potok łączył się z kanałem wyprowadzającym wody od ronda Młyńskiego w kierunku rzeki Prądnik.

Kontrahent odpowiedzialny za tę część projektu zdołał skutecznie przenieść nurt rzeki do nowego koryta. Przebudowa tego konkretnego odcinka Sudołu Dominikańskiego wymagała nakładów finansowych osiągających blisko 30 milionów złotych.

Od tej pory Sudół Dominikański będzie płynąć pod częścią przeznaczoną na chodniki oraz jezdnię. Rzeka zmieniła swoje położenie na mapie o mniej więcej 8-10 metrów w kierunku zachodnim. Teraz przepływa przez specjalnie skonstruowane koryto, złożone z 189 gotowych elementów prefabrykowanych. Każdy z nich ma długość równą 2,0 metra oraz wewnętrzne przekroje o wymiarach 2,25 x 3,0 metra. Wszystko to sprawia, że masa jednego takiego elementu sięga aż 10,8 tony.