Nowy miejski żłobek przy ul. Krzemionki uzupełni portfolio edukacyjne Krakowa

Nowy miejski żłobek przy ul. Krzemionki uzupełni portfolio edukacyjne Krakowa

Miasto Kraków pochwali się nowym dodatkiem do swojej edukacyjnej oferty – żłobkiem, który ma powstać obok Samorządowego Przedszkola nr 92 przy ulicy Krzemionki. Nowa placówka zaoferuje opiekę dla stu dzieci, wypełniając tym samym lukę w dostępnych miejscach w żłobkach miejskich. Wybór miejsca pod inwestycję zbiegł się z rokiem 2023, kiedy to teren przy tej samej ulicy został wyselekcjonowany jako najbardziej optymalny dla takiego przedsięwzięcia.

Miasto zapewniło odpowiednie finansowanie na realizację projektu, co potwierdza podpisana umowa dotacyjna oraz zabezpieczenie funduszy w budżecie Krakowa. Przygotowania do przetargu na budowę obiektu są już w pełni zaawansowane – Zarząd Inwestycji Miejskich jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej. Oczekuje się, że nowy budynek żłobka zostanie oddany do użytku w połowie 2026 roku.

Według Przemysława Cichego, zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, dzięki przeprowadzonej analizie dostępności działek gminnych w rejonie Starego Podgórza, udało się wybrać najbardziej odpowiednie miejsce na realizację inwestycji. Teren ten, położony zaledwie 350 metrów od ulicy Kutrzeby, będzie siedzibą nowego żłobka, który oferować będzie około 100 miejsc opieki dla dzieci.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest ważnym krokiem w kontekście zapotrzebowania na placówki tego typu na terenie Krakowa, szczególnie w obrębie Starego Podgórza. Inwestycja ta została zaplanowana w bliskim sąsiedztwie działki, której problematyczne położenie było poruszane w artykułach „W Podgórzu walczą o przedszkole i żłobek” oraz „Mieszkańcy Starego Podgórza od lat walczą o większe przedszkole i budowę żłobka”. Budowa nowej placówki oznacza rezygnację miasta z dalszych działań zmierzających do pozyskania tej działki pod budowę żłobka. Dodatkowo, toczy się postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości związane z tą działką, które narazie nie zostało rozstrzygnięte.