Odrestaurowano XVII-wieczną koronę królewską z Bazyliki Mariackiej

Odrestaurowano XVII-wieczną koronę królewską z Bazyliki Mariackiej

Renowacja XVII-wiecznej korony królewskiej, która dumnie spoczywała na wieży bazyliki Mariackiej w Krakowie, została już zakończona. Teraz, w poniedziałek, korona powraca na swoje miejsce, aż na szczyt świątyni.

Korona jest imponująca, waży 350 kg, ma średnicę 3,5 m i wysokość 1,2 m. Przeprowadzone prace konserwatorskie objęły każdy element tego złoconego symbolu królewskiego. Kluczowym elementem prac była technika pozłacania galwanicznego, zapewniająca grubszą i bardziej odporną na zewnętrzne warunki warstwę złota.

Celem renowacji było zahamowanie procesu degradacji korony oraz przywrócenie jej estetycznej wartości. Jak przypomniał Dariusz Raś, proboszcz bazyliki Mariackiej, ostatnia tego typu restauracja miała miejsce 25 lat temu. Proboszcz podkreślił również ważność tego roku dla historii Krakowa – obchodzimy 45. rocznicę wpisania historycznego centrum miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Koszt renowacji korony wyniósł około 600 tys. złotych. Większość funduszy pochodziła od Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, natomiast 18% sumy stanowił wkład własny parafii mariackiej.

Korona królewska została umieszczona na hełmie iglicy w 1628 roku jako wynik objawień włoskiego jezuity ojca Gulio Mancinellego. Maryja poleciła w nich nazywać się Królową Polski. Pierwotna korona została wykonana z drewna przez stolarza Endrissa, pokryta blachą i pomalowana złotą farbą. Obecna korona została wykonana w 1666 roku, na dziesięciolecie lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza (1656) i oficjalnego ogłoszenia Maryi patronką i królową Polski. Ta miedziana korona jest najprawdopodobniej repliką pierwotnej korony z 1628 roku.