Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia: silne burze z gradem i intensywnymi opadami deszczu

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia: silne burze z gradem i intensywnymi opadami deszczu

Instytut Meteorologii wydał drugostopniowe ostrzeżenie meteorologiczne przed gwałtownymi burzami, które niosą ze sobą potężne ulewy, a w niektórych miejscach również grad. Ostrzeżenie jest ważne od południa dnia dzisiejszego do 2.00 w nocy w dniu 23 maja.

Zgodnie z prognozami, nad naszą metropolią mogą pojawić się silne burze. Niekiedy mogą być one dodatkowo okraszone intensywnymi opadami deszczu, które mogą wynieść od 20 do 40 mm, a w niektórych lokalizacjach nawet do 55 mm. Prędkość wiatru może osiągnąć do 80 km/h. Nie wyklucza się lokalnych opadów gradu.

Szacowane prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska meteorologicznego wynosi 90 proc.

Burze mogą prowadzić do różnych niedogodności i problemów, takich jak zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń elektrycznych, zwiększone ryzyko pożarów, niszczenie drzewostanu oraz komplikacje komunikacyjne. Ponadto, mogą one powodować lokalne zalania, stwarzając tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.