Otwarte spotkanie na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dla rodziców i pedagogów

Otwarte spotkanie na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dla rodziców i pedagogów

W Krakowie trwa intensyfikacja działań mających na celu wsparcie zdrowia psychicznego najmłodszych mieszkańców miasta. Data następnego wydarzenia z tego cyklu to sobota, 2 marca. Spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka” odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury. Wydarzenie będzie poświęcone zagadnieniom takim jak: profilaktyka chorób psychicznych, wzmacnianie umiejętności społecznych i różne formy pomocy dla młodzieży w kryzysie psychicznym.

Miasto Kraków jest bogate w różnorodne placówki oferujące wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin. Oprócz tego, realizowane są programy mające na celu pomoc rodzicom i nauczycielom w utrzymaniu dobrego stanu psychicznego podopiecznych oraz prowadzone są kampanie edukacyjne.

Jesienią zeszłego roku, w przestrzeni publicznej oraz online pojawiła się miejska kampania „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”. Kampania ta miała na celu zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na cyfrowe nawyki dzieci oraz czas spędzany przed ekranami urządzeń, a także na to, jak te czynniki wpływają na ich psychiczne samopoczucie. Po kampanii, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zorganizowało szereg prelekcji dla rodziców w krakowskich szkołach podstawowych na temat e-zagrożeń i narzędzi kontroli rodzicielskiej.

Kolejne spotkanie należące do cyklu „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj” odbędzie się już niedługo, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury w godzinach od 11 do 17. Wydarzenie będzie poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz profilaktyce zaburzeń psychicznych.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów takich jak: psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci i specjaliści ds. uzależnień z różnych renomowanych instytucji. Przewidziane są również bezpłatne konsultacje z ekspertami z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz stowarzyszeń świadczących doradztwo z zakresu uzależnień.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów dziecięcych, a także wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się wychowaniem i opieką nad dziećmi. Szczegółowy program wydarzenia zostanie podany w najbliższym czasie.