Poszukiwany defektoskop: Firma oferuje 5000 zł za pomoc w odnalezieniu urządzenia

Poszukiwany defektoskop: Firma oferuje 5000 zł za pomoc w odnalezieniu urządzenia

Ruchliwe tereny Krakowa są obecnie terenem intensywnych poszukiwań pewnego specyficznego przedmiotu – defektoskopu, który zaginął z placu budowy trasy S7 w krakowskiej Nowej Hucie. Właściciel tego cennego urządzenia, firma pracująca na budowie, zdecydowała się zaoferować nagrodę o wartości 5 000 zł za pomoc w jego odnalezieniu.

Zaoferowana gratyfikacja czeka na osobę, która umożliwi odnalezienie zagubionego defektoskopu lub przyczyni się do tego w istotny sposób. W celu zgłoszenia informacji na temat poszukiwanego urządzenia, należy skontaktować się pod numerami telefonów, które były wcześniej udostępniane:

– W nagłych przypadkach można skorzystać z numerów alarmowych 112 i 997,

– Informacje można również kierować do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerem telefonu 987 lub 12 39 21 300,

– Można także skontaktować się z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki pod numerem telefonu 22 19 430.

Podajemy też dodatkowy numer dyżurnego służby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: tel. 47 83 52 908. Należy zwrócić uwagę, że zaginięcie defektoskopu, zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze, zostało zauważone podczas nocnej zmiany w dniach 21-22 marca 2024 roku. Urządzenie to było wykorzystywane przez firmę podwykonawczą na budowie drogi.