Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zainicjuje obszerną kampanię i konsultacje społeczne na temat Strefy Czystego Transportu

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zainicjuje obszerną kampanię i konsultacje społeczne na temat Strefy Czystego Transportu

Właściciel królewskiego miasta, prezydent Aleksander Miszalski, planuje przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną oraz konsultacje społeczne w związku z planowanym uruchomieniem Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie.

Niespokojnie oczekiwana SCT ma rozpocząć swoje działanie w przyszłym czasie, prawdopodobnie od początku 2026 roku. Wstępne propozycje, które zostaną poddane procesowi konsultacji społecznych, zakładają, że nowopowstała Strefa Czystego Transportu będzie obejmować całe miasto Kraków. Kierują jednak uwagę na to, że powinna także umożliwiać tym, którzy przyjeżdżają do miasta, zostawienie swoich pojazdów na parkingach typu P+R. SCT będzie mieć jurysdykcję nad wszystkimi drogami pod zarządem Prezydenta Miasta Krakowa, poza drogami prowadzącymi do wymienionych parkingów.

Po uruchomieniu SCT planowane jest drastyczne ograniczenie emisji NOx (tlenków azotu) z transportu drogowego – o około 30-40 procent. Również emisja szkodliwych pyłów PM 2,5 i PM 10 ma zostać znacznie zredukowana – o około 80 procent z transportu samochodowego w granicach miasta.

Jako część zapowiedzianej kampanii konsultacyjnej przewidziano działania typu billboardowe i ulotkowe. Miasto dąży do promocji i wyjaśnienia założeń SCT poprzez współpracę z dziennikarzami naukowymi prowadzącymi popularne kanały video na platformach internetowych. Przykłady pozytywnych zmian jakości powietrza w miastach, które już wprowadziły podobne ekologiczne strefy transportowe, zostaną przedstawione opinii publicznej. Do promocji użyte będą wszystkie dostępne kanały informacyjne miasta – od mediów społecznościowych po tradycyjne plakaty na przystankach komunikacji miejskiej. Planowane są również kampanie w radiu i telewizji. W miejscach publicznych pojawią się tymczasowe punkty informacyjne, gdzie mieszkańcy Krakowa oraz goście z innych miejscowości będą mogli uzyskać odpowiedzi na swoje pytania dotyczące nowej strefy.

W drugim etapie projektu planuje się zatrudnienie firmy badawczej, która przeprowadzi badanie ankietowe, mające na celu podsumowanie efektów przeprowadzonych działań i zebranie uwag oraz informacji na temat oczekiwań mieszkańców wobec nowej strefy. Zebrane informacje posłużą do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

W trzecim etapie projektu planowane jest udostępnienie formularza internetowego, za pomocą którego mieszkańcy Krakowa będą mogli zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego projektu. Dodatkowo, zorganizowane zostaną dyżury telefoniczne i stacjonarne oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Można będzie również zgłaszać uwagi za pomocą papierowego formularza konsultacyjnego. Formalne konsultacje mają trwać co najmniej trzy tygodnie. Po ich zakończeniu radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.