Rowerzyści z Krakowa apelowani do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze

Rowerzyści z Krakowa apelowani do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze

Położone w sercu Malopolski, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Krakowie, zwróciło się do lokalnej społeczności rowerzystów z ważnym komunikatem. W trosce o ich bezpieczeństwo, MPK wydało oficjalny apel, który dotyczy przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas korzystania z roweru.

W szczególności, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podkreśla potrzebę bezpiecznego poruszania się na ulicy Westerplatte. Odnosi się to zarówno do sytuacji wyjeżdżania na nią z ulicy Kopernika, jak i z ulicy Mikołajskiej. W obu przypadkach rowerzyści są zobligowani do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się po ulicy Westerplatte.

MPK stara się przypomnieć rowerzystom, że korzystanie z przejazdu rowerowego nie zwalnia ich ze związanych z tym obowiązków. Tak więc, kiedy widzą nadjeżdżający tramwaj lub samochód, powinni natychmiast zatrzymać się, aby nie skłonić kierowców do nagłego hamowania. MPK położyło szczególny nacisk na ten punkt, zauważając, że jest to fundamentalna zasada bezpieczeństwa, której przestrzeganie może zapobiec wielu niepotrzebnym wypadkom.