Sprawniejsza infrastruktura w Swoszowicach: prace nad nową siecią kanalizacyjną

Sprawniejsza infrastruktura w Swoszowicach: prace nad nową siecią kanalizacyjną

Rozpoczęto prace budowlane związane z ustanowieniem nowej kanalizacji sanitarnej na obszarze krakowskich Swoszowic – miejsca, w którym mieści się jedno z najstarszych uzdrowisk polskich oraz park. Obecnie ten rejon stolicy Małopolski pozbywa się odpadów za pomocą szamb, czyli specjalnych zbiorników gromadzących nieczystości.

Prace obejmują etap stworzenia nowej kanalizacji sanitarnej na ulicach Moszyńskiego, Muszyńskiego i Sanatoryjnej bocznej, a także przebudowę istniejącego kanału na ulicy Moszyńskiego. Sieć o średnicy DN 250/300, o planowanej długości 803 metrów, zostanie wybudowana za pomocą glazurowanych rur kamionkowych kielichowych oraz przeciskowych. Ta wysoce innowacyjna konstrukcja, stworzona zarówno tradycyjnymi jak i bezwykopowymi metodami, będzie rozmieszczona na głębokości od 0,8 do 5,7 metra.

Choć główne prace związane z budową kanalizacji sanitarnej zostały już ukończone, aktualnie trwają prace nad tworzeniem przyłączy – zaplanowano ich 22. Przewiduje się, że całość prac zostanie zakończona i oddana do użytku w październiku. Koszt całego przedsięwzięcia, obejmującego budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej, wynosi 3,5 miliona złotych.

Według informacji udzielonych przez Wodociągi Miasta Krakowa, obecnie ta część Swoszowic nie jest wyposażona w kanalizację sanitarną. Ścieki bytowe i gospodarcze są przechowywane w zbiornikach opróżnianych okresowo. Niestety, w wielu przypadkach takie rozwiązanie nie zapewnia odpowiedniej szczelności, co prowadzi do zanieczyszczenia gleby i degradacji środowiska. Na szczęście, nowa infrastruktura ma służyć przez wiele lat, zapewniając wymierne korzyści dla środowiska.