Wielkie zainteresowanie budową ul. 8 Pułku Ułanów, aż 13 ofert w przetargu

Wielkie zainteresowanie budową ul. 8 Pułku Ułanów, aż 13 ofert w przetargu

Niezwykle duże zainteresowanie przyciąga przetarg na realizację projektu budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. W sumie wpłynęło do niego aż 13 propozycji. Postawiony projekt obejmuje trzy z czterech odcinków nowo planowanej infrastruktury drogowej, która ma na celu ułatwienie poruszania się zarówno pojazdami silnikowymi, jak i rowerami w dzielnicach VIII i IX.

Planowana ulica 8 Pułku Ułanów ma za zadanie połączyć ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic: Kapelanka, Brożka oraz Grota Roweckiego. Stworzy alternatywę dla obecnej ulicy Kobierzyńskiej, poprawiając komunikację w dzielnicach VIII i IX. Projekt przewiduje stworzenie łącznej długości drogi zbiorczej wynoszącej 2,7 km, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, a także rozbudowę sieci dróg rowerowych. W ramach prac zostaną również wybudowane chodniki oraz przebudowana infrastruktura techniczna. Przewidziano również kursy autobusów komunikacji miejskiej tą trasą.

Zarząd Inwestycji Miejskich, który jest organizatorem przetargu, otrzymał 13 różnych ofert. Ich wartość wynosi od około 33,7 milionów złotych do niemal 58,5 milionów złotych. Każda z ofert dotyczy trzech odcinków ulicy 8 Pułku Ułanów, dla których już wydane zostały zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Są to: odcinek nr 1 (ul. Zawiła – okolice ul. Krępy), odcinek nr 3 (ul. Podhalańska – Trasa Łagiewnicka) oraz odcinek nr 4 (Trasa Łagiewnicka – skrzyżowanie ul. Grota Roweckiego i ul. Kapelanka). Dodatkowo, fragment drogi między ulicą Podhalańską a Trasą Łagiewnicką, w zakresie sieci wodociągowej spinającej, planowany jest do realizacji wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa.

Dla odcinka nr 2 (okolice ul. Krępy – ul. Podhalańska) proces wydawania decyzji ZRID nadal trwa. Specyfikacje zamówienia przewidują również możliwość powierzenia wykonania tego fragmentu zwycięzcy obecnego przetargu po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Wszystkie oferty na budowę ulicy 8 Pułku Ułanów są aktualnie poddawane analizie merytorycznej i prawnej. Wykonawca, który ostatecznie zostanie wybrany, będzie miał 18 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy.

Warto dodać, że budowa ulicy 8 Pułku Ułanów jest planowana od wielu lat. Jej przebieg jest uwzględniony w dokumentach planistycznych miasta. Inwestycja posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wydaną na podstawie wcześniej opracowanych dokumentów i programu funkcjonalno-użytkowego. W trakcie przygotowywania dokumentacji, konsultowano projekty z mieszkańcami, a te ich sugestie, które można było uwzględnić, zostały wdrożone.

Ponadto, ulica 8 Pułku Ułanów będzie miała charakter zbiorczy, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Nie przewiduje się istotnego wpływu jej działalności na najbliższe otoczenie, co potwierdza wydana decyzja środowiskowa. Ulicą 8 Pułku Ułanów będą kursować autobusy miejskie, przy czym planuje się utworzenie tras rowerowych wzdłuż drogi. Przewidziano również przebudowę lub budowę nowej infrastruktury podziemnej, takiej jak sieć wodno-kanalizacyjna, z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko.