Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie odroczona – brak technicznej gotowości

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie odroczona – brak technicznej gotowości

Aleksander Miszalski, Prezydent miasta Krakowa, podał do wiadomości publicznej, iż nie jest możliwe wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) z dniem 1 lipca bieżącego roku. Powodem jest brak odpowiednich przygotowań technicznych ze strony miasta. Miszalski przypomniał o swoim wcześniejszym założeniu, które pojawiło się podczas kampanii wyborczej. Planował on przedyskutować kwestię SCT z mieszkańcami, we współpracy z Zarządem Transportu Publicznego.

Prezydent Krakowa przedstawił dwa możliwe scenariusze na obecną sytuację. Pierwszym z nich jest anulowanie dotychczasowej uchwały dotyczącej SCT, co leży w gestii radnych miejskich, a następnie napisanie jej od nowa. Drugim scenariuszem jest wprowadzenie zmian do obecnej uchwały, takich jak np. terminowe zmiany czasu i obszaru obowiązywania SCT – stwierdził Miszalski.

Przypomnijmy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, 11 stycznia 2024 r., unieważnił poprzednią uchwałę w sprawie SCT. Wyrok ten jednak nie jest prawomocny, z powodu dwóch złożonych skarg kasacyjnych.

Skargę nr 1 złożył Bartłomiej Krzych, mieszkaniec miasta, który zakwestionował wyrok w punkcie I. Drugą skargę kasacyjną złożyła fundacja Frank Bold. Sprzeciwiła się ona wyrokowi w punkcie III, gdzie Sąd stwierdził nieważność całej uchwały dotyczącej SCT. Wobec tych dwóch skarg wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest jeszcze prawomocny.

Na chwilę obecną uchwała nadal obowiązuje. Jej założenia miały wejść w życie od 1 lipca 2024 r., zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miasta Krakowa 23 listopada 2022 r.