Wzrasta liczba cofanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w Krakowie

Wzrasta liczba cofanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w Krakowie

Urzędnicy miejski w Krakowie coraz częściej zmuszeni są do anulowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przewodnie przyczyny tej sytuacji to nielegalna sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz tym, którzy są już nietrzeźwi.

Z informacji dostarczonych przez krakowski magistrat wynika, że w ciągu ostatnich siedmiu lat, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa podjął decyzję o anulowaniu 242 takich zezwoleń. Rozłożone na poszczególne lata wygląda to następująco: 52 anulowane pozwolenia w 2017 roku, 27 w 2018 roku, 21 w 2019 roku, 14 w 2020 roku, 20 w 2021 roku, 42 w 2022 roku i aż 66 decyzji do dnia 6 września 2023 roku.

Zgoda na sprzedaż napojów zawierających alkohol może zostać odebrana z wielu powodów. Do najczęstszych należy nielegalna sprzedaż alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym, sprzedaż na kredyt lub pod zastaw, wprowadzanie do obiegu napojów alkoholowych pochodzących z nieautoryzowanych źródeł, a także sprzedaż alkoholu wbrew regulacjom – na przykład podczas zgromadzeń publicznych czy w środkach i obiektach transportu publicznego.

W konsekwencji anulowania zezwolenia, przedsiębiorca traci prawo do sprzedawania alkoholu. Dodatkowo, przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji o anulowaniu pozwolenia, nie ma możliwości ubiegania się o nowe zezwolenie – wyjaśniają urzędnicy.

Przedsiębiorcy mają jednak prawo do odwołania się od tej decyzji administracyjnej. Odwołanie można złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o anulowaniu zezwolenia.