Analiza sytuacji bezrobocia w Krakowie według danych Głównego Urzędu Statystycznego za półrocze 2023 roku

Analiza sytuacji bezrobocia w Krakowie według danych Głównego Urzędu Statystycznego za półrocze 2023 roku

Informacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące bezrobocia w Krakowie za pierwsze półrocze 2023 roku ukazują zaskakującą równość między liczbą osób bez pracy posiadających wykształcenie wyższe a tymi, które ukończyły jedynie szkołę podstawową lub gimnazjum. Okazało się, że stopa bezrobocia w stolicy Małopolski nie różni się znacząco w zależności od poziomu edukacji.

Z raportu GUS wynika, że w omawianym okresie 8,3 tysiąca mieszkańców Krakowa zarejestrowało swoją sytuację jako bezrobotną. Dla 2,6 tysiąca osób było to pierwsze takie doświadczenie. W porównaniu z danymi z tego samego okresu w 2022 roku, odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 10,5 proc. Mimo to, w pierwszym półroczu 2023 roku z ewidencji usunęły się 9,6 tysiąca osób, z czego aż 4,5 tysiąca podjęło legalną pracę zarobkową. Koniec czerwca 2023 roku zamknął się liczbą 10,8 tysiąca zarejestrowanych bezrobotnych – o 2,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej.

Główny Urząd Statystyczny poinformował również, że na przestrzeni ostatniego roku ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 19,1 proc., przy czym odsetek ten jest nieznacznie wyższy wśród kobiet (spadek o 19,7 proc.) niż mężczyzn (spadek o 18,5 proc.).

Analiza danych GUS pozwala stwierdzić, że problem bezrobocia dotyka prawie równo obie płci – różnica pomiędzy nimi to mniej niż jeden procent. Pod lupę wzięto też wiek osób bez pracy – najwięcej z nich to osoby w wieku 35-44 lat (3 tysiące), jednak generalnie widać spadający trend bezrobocia we wszystkich przedziałach wiekowych. Najbardziej zauważalne jest to u osób poniżej 25 roku życia – tu odsetek bezrobotnych spadł aż o 24,6 proc.

Koniec czerwca 2023 roku przyniósł informacje o stanie rejestrowanego bezrobocia na poziomie 2 proc., co oznacza spadek o 0,5 p. proc. w porównaniu do poprzedniego roku – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego.