Program pilotażowy relokacji hulajnóg w Krakowie

Program pilotażowy relokacji hulajnóg w Krakowie

Według lokalnej gazety, „Gazeta Krakowska”, Kraków wprowadził program pilotażowy dotyczący relokacji niewłaściwie zaparkowanych hulajnóg. Program rozpoczął swoją działalność na terenie nieco większym od obszaru określonego przez drugą obwodnicę miasta.

Władze miejskie podkreślają, że na owym terenie zdefiniowano 163 punkty mobilności, w których użytkownicy mogą legalnie pozostawiać hulajnogi. Wszyscy korzystający z tych pojazdów na wyznaczonym terenie powinni pamiętać o tym ograniczeniu.

Gazeta informuje, że porzucone poza przydzielonymi miejscami hulajnogi muszą być zgłaszane do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Aby to zrobić, należy przesłać zdjęcie pojazdu za pomocą wiadomości e-mailowej lub MMS.

Przedstawiciele urzędu miejskiego wyjaśniają, że każde potwierdzone naruszenie będzie zgłaszane do odpowiedniej firmy. Ta firma będzie musiała na własny koszt przenieść hulajnogę do prawidłowego miejsca. Dodatkowo, każda hulajnoga zaparkowana poza wyznaczonym punktem mobilności będzie uznawana za niewłaściwie zaparkowaną i kwalifikującą się do relokacji.

Podsumowując, Magistrat miasta Krakowa przypomina, że na reszcie terenu miasta hulajnogi powinny być parkowane zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym. Oznacza to, że powinny być umieszczone jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, pozostawiając co najmniej 1,5 metra przejścia lub przejazdu. W przypadku łamania tego przepisu, należy zgłosić incydent do Straży Miejskiej Miasta Krakowa.