Apel o wsparcie dla koni Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Apel o wsparcie dla koni Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) jest organizacją, która zapewnia schronienie i opiekę nad 32 końmi. Te zwierzęta nie są młodymi i pełnymi energii rumakami, ale są to konie starsze lub poważnie chore, uratowane od końca swoich dni w rzeźni. Koszty związane z utrzymaniem tych zwierząt są imponujące, a sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana ze względu na ich stan zdrowia. KTOZ na swojej stronie na portalu społecznościowym przekazuje informacje o swojej misji.

Trzy konie pod opieką tej organizacji cierpią na nawracającą chorobę obturacyjną (RAO), której objawy to między innymi chroniczny kaszel, duża ilość wydzieliny w drogach oddechowych czy niewydolność oddechowa w zaawansowanym etapie choroby. Konie: Junak, Flora i Hebe wymagają specjalnej troski: diety bazującej na sianokiszonki, ściółki torfowej, możliwości przebywania na świeżym powietrzu oraz regularnych inhalacji.

Koszty zakupu inhalatorów dla koni są bardzo wysokie, wynoszą około 4-5 tysięcy złotych. Jest to spora suma, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie konie pod opieką KTOZ wymagają specjalistycznej opieki z powodu wielu towarzyszących im dolegliwości. KTOZ apeluje więc o wsparcie finansowe od społeczności.

Niestety wypożyczanie inhalatorów dla koni jest skomplikowane, ze względu na fakt, że zwierzęta te potrzebują stały dostęp do tego urządzenia do terapii inhalacyjnej. Dlatego tak ważne jest zdobycie funduszy na zakup inhalatorów.