Awaria systemu ciepłowniczego wpływa na mieszkańców południowego Krakowa

Awaria systemu ciepłowniczego wpływa na mieszkańców południowego Krakowa

W ciągu nocy pomiędzy środą a czwartkiem, południowe dzielnice Krakowa doświadczyły znaczącej awarii związanej z systemem ciepłowniczym. Działania podjęte przez służby techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie (MPEC) przynoszą pozytywne efekty w postaci stopniowego przywracania dostaw ciepła dla większości odbiorców.

Według informacji podanych przez Urząd Miasta Krakowa, awaria dotknęła blisko 25% terytorium miasta, rozciągając się od Łęgu aż do granic południa Krakowa. W wyniku tego zdarzenia, dostawy energii cieplnej zostały przerwane. Do godziny 6:00 rano, personel pogotowia ciepłowniczego dokonał niezbędnych zmian w sieci, co umożliwiło stopniowe przywrócenie ogrzewania. Mimo to, w niektórych miejscach mogą jeszcze występować okresowe spadki temperatury.

Służby techniczne MPEC kontynuują działania naprawcze w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej i Wielickiej, gdzie prawdopodobnie doszło do wycieku w systemie ciepłowniczym na jednym z odgałęzień od komory ciepłowniczej. Wciąż bez dostępności ogrzewania są budynki usytuowane przy określonych ulicach, w tym Dworcowa, Jerozolimska, Prokocimska, Wielicka i Wodna.

MPEC SA planuje podać dokładną datę planowanego usunięcia skutków awarii, jak tylko zostanie zdiagnozowany zakres pracy niezbędnej do pełnego przywrócenia funkcjonalności sieci ciepłowniczej.