Bezpłatne przejazdy w krakowskim transporcie miejskim 10 stycznia z powodu przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza

Bezpłatne przejazdy w krakowskim transporcie miejskim 10 stycznia z powodu przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza

Dnia dzisiejszego, 10 stycznia, mieszkańcy Krakowa oraz sąsiadujących gmin korzystają z darmowych przejazdów komunikacją miejską. Sytuacja ta wynika z prognoz dotyczących jakości powietrza i przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia pyłem PM10.

Decyzja o bezpłatnym transporcie miejskim dotyczy zarówno miasta Krakowa, jak również gmin ościennych, które współpracują z metropolią w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na chwilę obecną, kasowniki w pojazdach są wyłączone do końca dnia 10 stycznia. Informacje na temat ewentualnego przedłużenia tego okresu nie zostały jeszcze udostępnione przez Urząd Miasta Krakowa.

Darmowy transport miejski jest oferowany przez pełny dzień, od północy do północy kolejnego dnia. Decyzja o jego wprowadzeniu opiera się na prognozie jakości powietrza, sporządzanej każdego dnia dla następnej doby. Prognozy te są przygotowywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dostarczane Urzędowi Miasta Krakowa w trzech ośmiogodzinnych przedziałach (0.00–8.00, 8.00–16.00, 16.00–24.00).

Aby zdecydować o wprowadzeniu darmowych przejazdów, muszą być spełnione dwa warunki: w dwóch z trzech ośmiogodzinnych przedziałów stężenie pyłów PM10 musi przekroczyć 100 µg/m3 na obszarze miasta obejmującym 50% lub więcej powierzchni oraz 150 µg/m3 na obszarze miasta obejmującym minimum 50% powierzchni. Decyzja ta utrzymuje się nawet w sytuacji, gdy rzeczywiste wyniki pomiarów średniego stężenia dobowego okazują się niższe od zakładanych.

W sytuacji, gdy codzienna prognoza jakości powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na następny dzień nie przewiduje prawdopodobieństwa przekroczenia norm pyłów PM10, a jednak średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie Krakowa wskazuje na przekroczenie normy pyłu PM10 po godzinie 3.00, Bezpłatne przejazdy zostają ustanowione od momentu uruchomienia pierwszych kursów porannych autobusów lub tramwajów, aż do północy tego samego dnia.

Jeżeli awaria jednej czy kilku stacji pomiarowych uniemożliwia wyznaczenie średniej z godziny 3.00, do obliczeń te są wykorzystywane wyniki z pozostałych, sprawnych stacji.