Demontaż Mostu Grunwaldzkiego gwarancją bezpieczeństwa. Reorganizacja ruchu i remonty konieczne do 2038 roku

Demontaż Mostu Grunwaldzkiego gwarancją bezpieczeństwa. Reorganizacja ruchu i remonty konieczne do 2038 roku

Most Grunwaldzki, który stanowi istotny punkt na mapie Krakowa, kontynuuje swoją walkę z upływem czasu, co niewątpliwie odbija się na jego stanie technicznym. Zgodnie z wynikami ekspertyzy przeprowadzonej przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, przeprawa jest w stanie służyć bezpiecznie do 2038 roku.

Planowane jest jednak, że Most Grunwaldzki zostanie ostatecznie rozebrany. Na jego miejscu pojawi się nowoczesny most, który będzie łączył Stare Miasto z Dębnikami.

Ale przed to nastąpi, wprowadzono już nową stałą organizację ruchu. Zawiera ona ograniczenie tonażu do 7,5 tony oraz zamknięcie dla ruchu samochodowego skrajnego pasa jezdni od strony Wawelu. Ten pas zostanie przeznaczony na ścieżkę rowerową.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zdecydował jednak na przeprowadzenie renowacji Mostu Grunwaldzkiego przed planowaną demontażem. W ten sposób przeprawa nad Wisłą ma szansę przetrwać do wyznaczonego terminu – 2038 roku.

ZDMK już wyłonił firmę, która zajmie się przygotowaniem projektu remontu oraz zdobędzie konieczne do jego zrealizowania decyzje. Ma na to czas do marca przyszłego roku.

Dokumentacja stanie się podstawą do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac remontowych. Planowany jest na przełomie II i III kwartału 2025 roku. Wśród prac należy wymienić wymianę nawierzchni jezdni i torowiska, naprawę płyty żelbetowej oraz modernizację ciepłociągu. Szczegółowy zakres koniecznych prac poznamy po przygotowaniu projektu.