"Dystans" – nowa rzeźba Stanisława Bracha zdobi Nową Hutę w Krakowie

"Dystans" – nowa rzeźba Stanisława Bracha zdobi Nową Hutę w Krakowie

Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, rozmieszczone na skwerze przed budynkiem, gości najnowszą rzeźbę Stanisława Bracha o nazwie „Dystans”. Jest to wytwór artysty pochodzącego z Gorlic, który postanowił wzbogacić krajobraz najmłodszej dzielnicy Krakowa swoim dziełem. Rzeźba jest skomponowana z dwóch elementów odlewanych z brązu, ukazując zarysy postaci z pochyloną głową, które są celowo zwrócone plecami do siebie.

Symbolika tej rzeźby dotyka tematu niewidocznych barier separujących ludzi, co stało się szczególnie widoczne w obecnych czasach. Jak tłumaczy sam autor, „Dystans” odnosi się do dodatkowej przestrzeni między osobami, którą narzuciła niedawno miniona pandemia, izolacja społeczna oraz strach przed bezpośrednim kontaktem. Ten dystans nie jest jedynie fizyczny, ale przede wszystkim duchowy.

Stanisław Brach, tworząc swoje rzeźby, konsekwentnie prezentuje uproszczoną, mocno stylizowaną postać ludzką. Ta unifikacja człowieka jest dla niego istotna, ponieważ w ten sposób łączy różne elementy w jedną całość tworząc własne wyobrażenie człowieka. Przy tym zawsze pamięta, że duch ma większe znaczenie od ciała.

Artysta, który jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, aktualnie pracuje na tej samej uczelni w Warszawie, prowadząc Pracownię Ceramiki. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych oraz brał udział w licznych plenerach i konkursach międzynarodowych.

„Dystans” powstaje jako część inicjatywy mającej na celu prezentację dzieł sztuki w przestrzeni publicznej Nowej Huty. Każde nowe dzieło nawiązuje do tradycji umieszczania rzeźb głównie na skwerach i podwórkach tej dzielnicy. Niestety, wiele z nich przetrwało tylko na archiwalnych fotografiach lub w pamięci mieszkańców.

Jednak niektóre z tych rzeźb zostały odrestaurowane. W tym roku zakończono prace renowacyjne czterech pomników: „Dziewczynki” na osiedlu Na Skarpie, „Ptaków” na osiedlu Willowym, „Małych Organów” na osiedlu Wandy oraz „Spirali kosmicznej” na osiedlu Tysiąclecia. Te prace zostały sfinansowane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023”, z funduszy budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.