Finansowe wsparcie Ministerstwa Kultury dla krakowskich projektów kulturalnych

Finansowe wsparcie Ministerstwa Kultury dla krakowskich projektów kulturalnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowało listę 93 inicjatyw, które będą korzystać z dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Wśród wybranych projektów są te, które realizują instytucje kulturalne z Krakowa, w tym takie jak teatry Bagatela, Groteska, STU, Łaźnia Nowa oraz muzeum MOCAK.

Między innymi ze środków budżetowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje się projekty związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury instytucji kulturalnych oraz podmiotów działających w obszarze kultury. Celem programu „Infrastruktura kultury”, jak sam minister podkreśla, jest tworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej. Na dofinansowanie projektów w ramach obecnej edycji programu przeznaczono 26 mln zł.

Do korzystania z programu zakwalifikowały się takie krakowskie instytucje jak teatry: Bagatela, Groteska, STU, Łaźnia Nowa, Proxima, Barakah oraz muzeum MOCAK. We wsparcie zaangażowane są także Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, Muzeum Narodowe oraz Zamek Królewski na Wawelu.

Teatr Bagatela zdobył wsparcie finansowe na przeprowadzenie remontu części piwnic budynku teatru, które będą pełnić funkcję sali teatralnej (1 330 000 zł). Teatr Łaźnia Nowa otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu oraz remont ścian (500 000 zł), a Krakowski Teatr Scena STU na modernizację widowni i systemu oświetleniowego (400 000 zł). Teatr Groteska z kolei otrzymał wsparcie na infrastrukturę (330 000 zł). Muzeum MOCAK wykorzysta ministerialne dofinansowanie na projekt modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (40 000 zł).

Ponadto przyznano wsparcie dla Muzeum Narodowego w Krakowie, które przeznaczy je na zakup sprzętu oświetleniowego oraz urządzeń multimedialnych dla wystawy w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (560 000 zł). Teatr Nowemu Proxima otrzymał dofinansowanie na zakup mobilnego wyposażenia (270 000 zł), a Teatr Barakah na działania inwestycyjne (230 000 zł). Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie skorzystała z dofinansowania w wysokości 660 000 zł na zakup instrumentów i wyposażenia. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, otrzymał 470 000 zł na zakończenie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego Zamku w Pieskowej Skale.