Zmiany w organizacji ruchu dla pieszych na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie związane z rozbudową

Zmiany w organizacji ruchu dla pieszych na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie związane z rozbudową

Od 15 lutego, czwartek, wdrożone zostały nowe regulacje dotyczące ruchu na ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie, wpływając na przemieszczanie się pieszych. Te zmiany są skutkiem prac remontowych i rozwojowych na tej ulicy, co zmusza przechodniów do konfrontacji z pewnymi niedogodnościami.

Chodnik po północnej stronie ulicy Kocmyrzowskiej został tymczasowo zamknięty. Zamiast tego, komunikację pieszych przewidziano poprzez wyznaczenie specjalnego korytarza przy brzegu jezdni. Jednocześnie, na ulicy Kocmyrzowskiej wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/godz., dla bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i użytkowników drogi.

Ta reorganizacja ruchu jest bezpośrednio powiązana z procesem budowy nowej sieci ciepłowniczej. Przewiduje się, że ta tymczasowa struktura ruchu dla pieszych będzie obowiązywała do około 7 marca.