Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, otrzymał prestiżowe odznaczenie od Kraju Związkowego Wiednia

Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, otrzymał prestiżowe odznaczenie od Kraju Związkowego Wiednia

W uznaniu dla swojego wkładu dla Kraju Związkowego Wiednia, Jacek Majchrowski, obecny Prezydent Krakowa, został uhonorowany specjalnym odznaczeniem. Wręczenie tego cennego wyróżnienia miało miejsce 19 stycznia 2024 roku, podczas uroczystej ceremonii w siedzibie Magistratu Wiedeńskiego.

Komunikat wydany przez Magistrat potwierdził wręczenie Jackowi Majchrowskiemu Wielkiej Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla Kraju Związkowego Wiednia. Dr. Michael Ludwig, Burmistrz Wiednia, podkreślił znaczący wkład Prezydenta Krakowa w budowę relacji między miastami oraz kultywowanie idei współpracy w ramach zjednoczonej Europy. Szczególnie doceniono jego działania na rzecz umocnienia spójności europejskiej, co ma istotne znaczenie w obliczu współczesnych wyzwań.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Kraju Związkowego Wiednia to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez władze Wiednia. Jest ona uznaniem dla osób, które swą działalnością, zarówno publiczną jak i prywatną, przyczyniły się do rozwoju Kraju Związkowego na wielu płaszczyznach. O przyznaniu Odznaki Honorowej decyduje Rząd Kraju Związkowego Wiednia, a jej wręczenie potwierdza certyfikat podpisany przez Gubernatora.