Jak wybrać najlepsze OC komunikacyjne?

Jak wybrać najlepsze OC komunikacyjne?

Konieczność posiadania ważnego OC nakładają na posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce obowiązujące przepisy. Polisę trzeba kupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu, a ciągłość ubezpieczenia nie może zostać przerwana nawet na jeden dzień.

Komunikacyjne OC – zakres ochrony

Zakres ochrony to jedno z najważniejszych kryteriów decydujących o wyborze produktu ubezpieczeniowego. Z komunikacyjnym OC jest jednak inaczej niż w przypadku innych polis, ponieważ zakres ochrony tego ubezpieczenia jest regulowany odgórnie w ramach Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że zakres ochrony pozostaje niezmienny i nie ma możliwości poszerzenia go za dodatkową opłatą. Wspomniana ustawa nie reguluje jednak wysokości składek – w tej kwestii PZU i inne firmy ubezpieczeniowe mają wolną rękę. Z tego też względu przy zakupie komunikacyjnego OC pierwsze skrzypce gra cena, niemniej i od tej zasady są wyjątki.

Komunikacyjne OC w pakiecie z dodatkowymi polisami

Jeśli komuś zależy wyłącznie na nabyciu OC, wówczas kierowanie się ceną ubezpieczenia jest jak najbardziej uzasadnione. Bardzo jednak często towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedają OC w pakiecie z innymi produktami, np. z autocasco, NNW czy assistance. W takim układzie liczy się nade wszystko zakres ochrony dodatkowych ubezpieczeń i pod tym właśnie kątem trzeba dobrze sprawdzić ofertę, mając też na uwadze sumy gwarantowane. Ich wysokość określa górne granice finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę. Uwaga: nie odnosi się to do OC, gdzie sumy gwarantowane są regulowane ustawowo.

Komunikacyjne OC – od czego zależy wysokość składki?

Kwestie związane z wyceną ryzyka ubezpieczeniowego to jedne z najważniejszych spraw, o które jest pytany agent PZU. Kraków jest miastem, na którego przykładzie doskonale widać rozpiętości w cenach komunikacyjnego OC. Wiek i marka samochodu, pojemność silnika, staż i wiek kierowcy, historia szkód, miejsce rejestracji pojazdu – to tylko niektóre czynniki wpływające na cenę polisy. Najwięcej muszą płacić kierowcy mający 18-25 lat, ponieważ w opinii ubezpieczycieli stwarzają większe ryzyko na drodze. Taki tok rozumowania ma zresztą uzasadnienie w policyjnych statystykach.

Komunikacyjne OC – gdzie kupić polisę?

W celu znalezienia polisy OC najatrakcyjniejszej pod względem cenowym warto skorzystać z darmowego kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych online. Dzięki temu narzędziu można szybko porównać oferty różnych ubezpieczycieli.