Jakie losy czekają najnowsze odkrycie archeologiczne na terenie Cogiteonu? Decyzja w rękach konserwatora zabytków

Jakie losy czekają najnowsze odkrycie archeologiczne na terenie Cogiteonu? Decyzja w rękach konserwatora zabytków

Na terenie budującej się drogi prowadzącej do Małopolskiego Centrum Nauki, natrafiono na fundamenty starego budynku. To jednak nie powinno stanowić przeszkody dla dalszych prac budowlanych. Podobna sytuacja miała miejsce wcześniej, podczas budowy samego Cogiteonu, gdzie robotnicy natknęli się na schron z czasów II wojny światowej.

Małopolskie Centrum Nauki, które powstało przy alei gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego za 284 mln złotych, ma zostać oficjalnie otwarte w drugim kwartale bieżącego roku. Warto wspomnieć, że podczas budowy tej instytucji natrafiono na schron, prawdopodobnie wybudowany przez hitlerowską Luftwaffe w 1944 roku celem ochrony śląskiego węzła rafinerii – jak informował Piotr Koziarz z Małopolskiego Centrum Nauki.

Znaleziony obiekt został częściowo odrestaurowany i zabezpieczony – operacja ta kosztowała 544 tys. złotych. Schron paliwowy ma stanowić integralną część parku planowanego na terenie Małopolskiego Centrum Nauki.

Odkrycie kolejnych fundamentów miało miejsce na placu budowy drogi do Cogiteonu, w okolicy dawnej płyty lotniska Rakowice-Czyżyny. Zarząd Dróg Miasta Krakowa czeka obecnie na instrukcje od miejskiego konserwatora zabytków, dotyczące dalszego postępowania z odkrytymi fundamentami. Okazuje się, że są to pozostałości po niewielkim budynku lub budce, która była częścią składu budowlanego funkcjonującego w latach 60-tych XX wieku.

Według urzędników, obiekt ten nie ma związku z działalnością lotniska i nie ma znaczącej wartości zabytkowej. Miejski konserwator zabytków, Jerzy Zbiegień, dopuszcza możliwość rozebrania odkrytych fundamentów, pod warunkiem przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania dokumentacji do konserwatora.

Wszystko wskazuje na to, że dokończenie budowy drogi do Małopolskiego Centrum Nauki nie napotka już na żadne przeszkody. Urzędnicy czekają jedynie na odpowiednie warunki pogodowe.