Komplikacje na ulicy Meissnera: Budowa nowej linii tramwajowej wpływa na pieszych

Komplikacje na ulicy Meissnera: Budowa nowej linii tramwajowej wpływa na pieszych

Na przełomie najbliższych dni piesi muszą przygotować się na trudności komunikacyjne. Powodem tych niedogodności jest realizacja projektu budowy nowej linii tramwajowej, co prowadzi do nieodzownych zmienności w układzie drogowym na odcinku ulicy Meissnera.

Z początkiem tygodnia, dokładnie od dnia 4 marca, sytuacja dla pieszych korzystających z odcinka ulicy Meissnera stanie się bardziej skomplikowana. Prace przygotowawcze toczące się przy przekształcaniu sieci podziemnych wymuszają czasowe zamknięcie chodnika przechodzącego wzdłuż tej ulicy. Zamknięcie będzie miało miejsce między przejściem dla pieszych znajdującym się przy Stadionie Klubu Sportowego Wieczysta Kraków a przejściem na ulicy Chałupnika. W odpowiedzi na ten stan rzeczy, ruch zostanie przekierowany na chodnik położony po stronie wschodniej.

Takie utrudnienia w przemieszczaniu się pieszych są prognozowane do 11 marca.