Pięć Filipinek zmuszonych do opuszczenia Polski po nielegalnym pobycie w Krakowie

Pięć Filipinek zmuszonych do opuszczenia Polski po nielegalnym pobycie w Krakowie

Podczas kontroli legalności pobytu w Krakowie, straż graniczna zatrzymała pięć kobiet pochodzących z Filipin. Obecnie każda z nich musi opuścić terytorium Polski na podstawie wydanej decyzji.

Kontrola przeprowadzona przez Straż Graniczną w Krakowie doprowadziła do zatrzymania pięciu filipińskich obywateli. Wśród zatrzymanych cztery kobiety przybyły do Polski w połowie sierpnia 2023 roku. Niestety, trzy miesiące po ich przyjeździe, gdy ich pobyt był już nielegalny, złożyły wnioski o zezwolenie na czasowy pobyt do Wojewody Małopolskiego. Jako że nie miały żadnego dokumentu uprawniającego je do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a karty pobytu, które posiadły wcześniej, były już unieważnione i wymagały konfiskaty.

W wyniku powyższych okoliczności, czterem zatrzymanym Filipinkom wydano decyzje o obowiązku powrotu do kraju oraz o zakazie ponownego wjazdu na teren Polski i innych państw obszaru Schengen na okres pół roku.

Dodatkowo, podczas procesu kontrolno-weryfikacyjnego dotyczącego piątej zatrzymanej kobiety, okazało się, że przybyła ona do strefy Schengen poprzez lot do Zagrzebia pod koniec czerwca 2023 roku. Następnie, miesiąc później przyjechała do Polski z zamiarem podjęcia pracy. W połowie listopada tego samego roku, nie posiadając legalnego tytułu pobytowego na terenie Polski, złożyła wniosek o kartę pobytu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zgodnie z prawem cudzoziemców, obywatelka Filipin została poinformowana o obowiązku niezwłocznego powrotu do państwa członkowskiego, które wydało jej tytuł pobytowy, po przekroczeniu dozwolonego limitu 90 dni pobytu w strefie Schengen w ciągu 180 dni.