Kontynuacja prac na nowo otwartej Stacji Kraków Bieżanów

Kontynuacja prac na nowo otwartej Stacji Kraków Bieżanów

Choć mogłoby się wydawać, że zakończone zostały wszelkie prace na Stacji Kraków Bieżanów, uruchomionej dla potrzeb podróżnych w marcu 2023 roku, to w rzeczywistości działania na terenie stacji nadal trwają. Jak przekazują informacje od PKP PLK, obecnie koncentrują się one głównie wokół porządkowania obszaru. Mimo iż plany przewidują rozbudowę miejsc parkingowych, konieczne będzie wykazanie się cierpliwością.

Po finalizacji znaczącej inwestycji przy ulicy Stacyjnej teren wokół stacji Kraków Bieżanów jest sukcesywnie uporządkowywany, a zaplecze budowy zastąpione zdyscyplinowanym obszarem. Wszystko to ma na celu ułatwić korzystanie z kolei mieszkańcom okolicznych osiedli.

Zmodernizowana stacja PKP Kraków Bieżanów po otrzymaniu zatwierdzenia oficjalnie zaczęła funkcjonować dla użytkowników w marcu 2023 roku. Nowy peron, uruchomiony razem ze zmianą rozkładu jazdy wprowadzoną w niedzielę 12 marca, służy teraz dla obsługi pasażerów, umożliwiając im odjazd pociągów ze wszystkich stron peronu.

Remont stacji kolejowej Kraków Bieżanów stanowi fragment projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Jest to największy projekt transportowy w Krakowie, finansowany przez Unię Europejską. Całkowita wartość projektu przekracza 1,2 mld zł i jest subsydiowany za pomocą funduszy unijnych w ramach programu CEF „Łącząc Europę”.

Stacja Kraków Bieżanów dołącza do szeregów pełnoprawnie zmodernizowanych stacji, takich jak Kraków Płaszów, Kraków Bonarka i Kraków Mydlniki. Plan modernizacyjny obejmuje też wiele innych stacji na terenie województwa małopolskiego.