Kraków i UNICEF razem tworzą coś dobrego

Kraków i UNICEF razem tworzą coś dobrego

Wsparcie edukacyjne, psychologiczne i zdrowotne. To trzy obszary, w których Kraków i UNICEF już od 10 miesięcy współpracują. Zarówno na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta, dzieci uchodźców i ich polskich przyjaciół.

„Niecały rok temu UNICEF stał się naszym strategicznym partnerem w organizacji pomocy dla dzieci i młodzieży. Szc którzy stali się nowymi mieszkańcami naszego miasta. Ważnym uzupełnieniem corocznej miejskiej oferty wypoczynku w czasie ferii zimowych jest program zajęć realizowany w ramach projektu Kraków Wspólnie. Finansowo wspierany przez UNICEF, a koordynowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z miastem”. – mówi dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek.

W kwietniu 2022 roku, dwa miesiące po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. W obliczu dużej liczby uchodźców, Miasto Kraków i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) zawarły porozumienie o współpracy. Rozpoczęły projekty na rzecz młodych ofiar konfliktu w trzech uznanych za najważniejsze obszary: wsparcia psychologicznego, edukacji i ochrony zdrowia.