Kraków kontynuuje funkcjonowanie okna życia dla istot czworonożnych

Kraków kontynuuje funkcjonowanie okna życia dla istot czworonożnych

W sercu Krakowa nieprzerwanie świetli się promień nadziei dla zwierząt w postaci tzw. okna życia. Zielone światło dla tego nietypowego projektu zapaliło się kilka lat temu i od tamtej pory, każdy kto zdecyduje się tutaj pozostawić swoje zwierzę, nie musi obawiać się konsekwencji swojego działania. Jest to miejsce, gdzie anonimowość jest gwarantowana, a powody decyzji właścicieli nie są poddawane ocenie.

Okno życia znajduje się przy ulicy Floriańskiej pod numerem 53 i jest dostępne dla wszystkich w potrzebie podczas godzin pracy biura Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, czyli od 8:00 do 16:00. Każde tu porzucone zwierzę zostaje natychmiast objęte troskliwą opieką, a jeśli sytuacja tego wymaga, również specjalistyczną pomocą weterynaryjną.

Zwierzęta z okna życia są następnie przekazywane pod skrzydła schroniska dla bezdomnych zwierząt mieszczącego się przy ulicy Rybnej. To tam zostają dokładnie przebadane pod względem stanu zdrowia, a także odpowiednio przygotowane do adopcji, dzięki czemu mają szansę na nowe, pełne miłości życie.