Kraków odkrywa tajniki przyciągania podatników: sukces metody na wzrost liczby osób rozliczających PIT

Kraków odkrywa tajniki przyciągania podatników: sukces metody na wzrost liczby osób rozliczających PIT

Analiza danych z kampanii „Płać podatki w Krakowie” wykazała, że liczba mieszkańców miasta, którzy dokonali rozliczenia podatku dochodowego w lokalnym urzędzie skarbowym, poszybowała o ponad 10,5 tys. Każdy z nich wpłaca teraz niemal 3 tys. zł do krakowskiej kasy.

Roczny budżet Krakowa jest współtworzony przez wpływy z podatków PIT, które stanowią prawie jedną trzecią ogólnej sumy. Jest to jedna z najistotniejszych pozycji wśród dochodów miasta. Osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie lub rozliczające tutaj swój podatek mają możliwość korzystania z Karty Krakowskiej.

Od środka lutego aż do końca kwietnia, czyli w okresie kiedy mieszkańcy składają swoje roczne zeznania podatkowe, Kraków przypomina im, jak istotne jest to, aby część ich podatku PIT trafiła do budżetu miasta, którym na co dzień korzystają – uczą się tutaj, pracują, spędzają swój czas wolny i zasoby miejskie. Wystarczy wpisać adres miejsca faktycznego zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Hasło „Tu żyję, tu pracują moje pieniądze” było kluczowym przekazem kampanii w tym roku. Było ono skierowane do osób, które ostatnio przeniosły się do stolicy Małopolski, ale również do tych, którzy nadal rozliczają swój podatek w innych miejscach. Przekaz ten był promowany zarówno w przestrzeni publicznej – na przystankach z monitorami i tablicami typu citylight, planszach w środkach transportu miejskiego oraz na Bus TV, jak i w Internecie oraz na falach radiowych (portale internetowe, spoty radiowe.

Zdobyte przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, Wydział Spraw Administracyjnych UMK oraz Centrum Obsługi Informatycznej UMK dane pokazują, że Kraków zyskał w 2023 roku ponad 10,5 tys. nowych podatników brutto (uwzględniając zmarłych i osoby nieprzypisane do konkretnych dzielnic). Mimo że dynamika wzrostu jest mniejsza niż w latach poprzednich (w 2022 roku liczba podatników zwiększyła się o 33,5 tys.), to nadal generuje znaczące dodatkowe wpływy do budżetu miasta.