Kraków przygotowuje się na chwilowe zakłócenia w transporcie z powodu przemarszu Lajkonika

Kraków przygotowuje się na chwilowe zakłócenia w transporcie z powodu przemarszu Lajkonika

Zaledwie dzisiaj, 6 czerwca, uroczysty Orszak Lajkonika przemierzy ulice Krakowa. W związku z tym wydarzeniem mieszkańcy miasta mogą spodziewać się tymczasowych utrudnień w ruchu drogowym.

Orszak Lajkonika przejdzie przez trasę, która w tym roku została modyfikowana ze względu na prace remontowe na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej. Harmonogram i trasa wszystkich działań są następujące:

Od godziny 13.00 do 13.45 orszak wyrusza z siedziby Wodociągów Miasta Krakowa przy ulicy Senatorskiej 1, zmierzając w kierunku placu Na Stawach. Orszak powoli przemieszcza się ulicą Senatorską, podczas gdy Lajkonik zbiera „haracz” od lokalnych handlowców.

W godzinach 13.45-14.30 odbędą się zabawy na podwórzu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 przy ul. Senatorskiej 35. Dzieci, Tatarzy i włóczkowie tworzą koło, w środku którego stoi Lajkonik z chorążym. Tam również odbywa się pierwszy tradycyjny taniec Lajkonika z chorągwią. Dzieci otrzymują od organizatorów piłeczki, którymi starają się trafić Tatarów z orszaku. Szkoły i przedszkola prezentują swoje stroje, a Lajkonik wręcza upominki przedstawicielom tych instytucji jako nagrodę za przygotowanie na widowisko.

W godzinach 14.45-15.15 Orszak przemierzy ulicę Senatorską przez remontowaną ulicę T.Kościuszki i ulicę Flisacką na bulwar Rodła – przystań flisacką Muzeum Krakowa. Tutaj odbędzie się spotkanie z flisakami i przedstawicielami Policji Wodnej. Będą tam również pokazy starć Tatarów z włóczkami na galarach na Wiśle.

Orszak przechodzi bulwarem Rodła w kierunku Mostu Dębnickiego w godzinach 15.15-15.30, a następnie skieruje się do antykwariatu Abecadło przy ulicy T.Kościuszki 18 w okresie od 15.30 do 15.45.

Od godziny 16.45 do 17.15 odbędzie się pochód ze Skweru Konika Zwierzynieckiego, który przejdzie przez skrzyżowanie z Alejami Trzech Wieszczów i następnie skieruje się na bulwar Czerwiński. Pochód przejdzie przez plac Wielkiej Armii Napoleona.

W godzinach 17.15-18.00 pochód przemaszeruje chodnikiem ulicy Podzamcze w kierunku Plant. Przejście z ulicy Podzamcze do szerszej alejki Plant przy seminarium duchownym spowoduje tymczasowe zamknięcie ruchu samochodowego na około 2 minuty. Następnie marsz Orszaku kieruje się w stronę Filharmonii Krakowskiej.

Pod Filharmonią, w godzinach 18.00-18.15, włóczkowie i Tatarzy utworzą krąg, w którym Lajkonik wykonuje taniec ze sztandarem przy dźwiękach starożytnej melodii.

Na koniec, od 20.45 do 21.15, przemarsz orszaku Lajkonika odbędzie się wokół Rynku Głównego.

Przed wieżą Ratuszową odbędą się dodatkowe wydarzenia towarzyszące Pochodowi Lajkonika, w tym występ artystyczny i prezentacja kultury tatarskiej przez Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk o godzinie 19.00.