Brak planów na poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie oraz opóźnienie w wprowadzaniu nowych taryf

Brak planów na poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie oraz opóźnienie w wprowadzaniu nowych taryf

Podczas najnowszego spotkania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa, przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego poinformowali o braku planów związanych z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w bliskiej przyszłości. Zaznaczyli również, że nie ma jeszcze możliwości wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za parkowanie.

Ustalono wcześniej, że 5 sierpnia miał wejść w życie nowy cennik opłat za parkowanie. Dotyczył on zarówno mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Zgodnie z tym planem, wzrost cen miał dotyczyć tylko tych osób, które nie są posiadaczami Karty Krakowskiej. Ta różnica w cenach miała zastosowanie jedynie przy płatnościach mobilnych.

Niestety, data wprowadzenia tych zmian musiała zostać przesunięta. Wszystko przez to, że wojewoda małopolski unieważnił część uchwały odnoszącą się do rozróżnienia form płatności i ograniczenia ich do płatności mobilnych. Radni postanowili odwołać się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przychylił się do ich argumentów. Wojewoda jednak zdecydował się na wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku WSA. Aktualnie nie wiadomo kiedy ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy zostanie podjęte.

Żaden z radnych Komisji Infrastruktury nie mógł uzyskać informacji na temat planów dotyczących poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Nie istnieje możliwość podjęcia takiej decyzji w najbliższej przyszłości, głównie ze względu na konieczność zakupu nowych parkomatów, na które brakuje funduszy w budżecie miasta. Istnieją plany zakupu używanych urządzeń z Warszawy – to plan zapowiedział zastępca prezydenta Stanisław Kracik. Zwrócił on jednak uwagę, że to jedynie jeden z wielu problemów, które opóźniają proces poszerzenia SPP. Inne trudności to koszty związane z infrastrukturą, w tym oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania.

Na sesji 19 czerwca radni mają omówić druk dotyczący zmian.