Wtorkowe opady deszczu spowodowały interwencje Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, planowane posiedzenie dotyczące bezpieczeństwa powodziowego

Wtorkowe opady deszczu spowodowały interwencje Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, planowane posiedzenie dotyczące bezpieczeństwa powodziowego

W dniu 4 czerwca, we wtorek, intensywne opady deszczu spowodowały około 30 interwencji jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na terenie całego miasta. Intervencje te głównie polegały na usuwaniu wody z zalanych dróg. W rejonach Serafina na ul. Popiełuszki i Drwini Długiej przy ul. Udzieli zanotowano przekroczenie stanu alarmowego. Na szczęście, od południa poziom wody zaczął się obniżać. Mimo to, inspektorzy jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozostają w stanie pełnej gotowości i utrzymują stały kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W czwartkowy poranek, 6 czerwca, o godz. 8:00 odbędzie się spotkanie zespołu odpowiedzialnego za kwestie powodziowe na terenie Bieżanowa. Podczas spotkania zostaną omówione dotychczasowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego w tej części miasta oraz proponowane strategie na przyszłość. Te potencjalne rozwiązania mogłyby być realizowane we współpracy z innymi organizacjami, takimi jak PKP PLK czy Wody Polskie.

Po intensywnych opadach deszczu duża ilość wody spływa chodnikami i ulicami, przemieszczając piasek, liście oraz śmieci. Pracownicy KEGW są dostępni pod numerem telefonu 12 616 75 55, aby otrzymać zgłoszenia od mieszkańców dotyczące zablokowanych wpustów ulicznych w ich okolicy. Dla pracowników jednostki KEGW utrzymanie dobrego stanu i pełnej drożności miejskiej kanalizacji deszczowej jest priorytetem, dlatego zawsze podejmują efektywne działania, aby rozwiązać problem.