Krakowianie mobilizują się na rzecz ochrony Zakrzówka przed ewentualną zabudową

Krakowianie mobilizują się na rzecz ochrony Zakrzówka przed ewentualną zabudową

Mieszkańcy Krakowa jednym głosem wyrażają sprzeciw wobec potencjalnej zagrożenia dla Zakrzówka, podpisując internetową petycję. Poprzez ten dokument apelują do prezydenta miasta Krakowa i radnych miejskich o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań, które mają na celu ochronę Zakrzówka oraz rezerwy pod kanał ulgi Wisły.

Petycja wyraźnie zaznacza, że charakterystyczna postać Zakrzówka, znana i ceniona przez mieszkańców, może niebawem ulec zmianie. Istotne jest, że powtarzające się plany deweloperskie stwarzają realne zagrożenie dla tego unikalnego miejsca. Autorzy petycji wyrażają swoje obawy, że w najbliższym czasie na miejscu łąk, krzewów i drzew, służących ekosystemowi, mogą powstać bloki mieszkalne przesłaniające malownicze widoki oraz betonowe drogi osiedlowe, dojazdowe i parkingi.

W dokumencie czytamy też, że narastająca presja inwestycyjna to coraz większe zagrożenie dla tego unikatowego obszaru. Autorzy zauważają, że w kontekście postępujących zmian klimatycznych, zachowanie naturalnego środowiska Zakrzówka, ochrona rzadko spotykanych gatunków zwierząt i roślin, a także utrzymanie dużej powierzchni retencyjnej na tym terenie, to szansa na uniknięcie ekologicznej katastrofy. Wskazują również, że decyzje dotyczące przyszłości tego miejsca nie mogą być podejmowane jedynie z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Petycję zainicjowali ludzie, którzy są głęboko zaangażowani w ochronę Zakrzówka. W dokumencie apelują do władz miasta o: utrzymanie Zakrzówka oraz całej rezerwy pod Kanał Ulgi jako ogólnodostępnego terenu zielonego bez ingerencji deweloperów, odstąpienie od budowy drogi do planowanego bloku na Zakrzówku, poszerzenie użytku ekologicznego „Zakrzówek”, realizację zielonego przecięcia ul. św. Jacka zapisanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Rejon św. Jacka/Twardowskiego” oraz bezwzględne zachowanie zielonego charakteru obszaru Zakrzówka i kanału ulgi, a także sukcesywny wykup tych terenów obecnie zagrożonych inwestycjami.