Program "Mieszkanie za remont" – jak zdobyć punkty i zgłosić wniosek?

Program "Mieszkanie za remont" – jak zdobyć punkty i zgłosić wniosek?

Do końca marca, a dokładniej do 29-go, masz możliwość złożenia swojego wniosku w trzeciej edycji programu „Mieszkanie za remont”. Jest to inicjatywa miejska, która daje możliwość zamieszkania pod wynajem po przeprowadzeniu remontu w ciągu jednego roku. W składaniu aplikacji nie jest najważniejsza szybkość zgłoszenia, ale spełnione kryteria, które przekładają się na punkty. Te mogą dać taki sam wynik dla wielu osób. Jednakże, w tym roku zasady zmieniły się, co spowoduje większe różnicowanie między aplikantami i prawdopodobnie zmniejszy liczbę osób o równej punktacji.

Z powodu dużego zainteresowania programem, urząd miejski udostępnił dwa nowe punkty obsługi, gdzie można składać wnioski. Siedziby znajdują się na Rynku Podgórskim. Termin składania wniosków upływa 29 marca.

Po przeprowadzeniu remontu, lokal jest wynajmowany zgłaszającemu na czas nieokreślony. Stawka czynszu za metr kwadratowy jest adekwatna do oceny wartości użytkowej mieszkania i mieści się w przedziale od 5,96 zł/m2 do 15,22 zł/m2.

Kryteria uczestnictwa w programie

Mieszkający w Krakowie, którzy nie posiadają własności nieruchomości ani nie są współwłaścicielami mieszkań w Krakowie lub pobliskich powiatach: krakowskim, wielickim czy proszowickim, mają możliwość skorzystania z tej inicjatywy. Inny warunek to osiągnięcie średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w trzech miesiącach przed datą złożenia wniosku, który wynosi od 150% do 350% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego, 125%-300% dla dwuosobowego oraz 100%-250% dla gospodarstwa wieloosobowego. Dochód wszystkich współmieszkających osób jest brany pod uwagę.

Aplikujący nie mogą posiadać długów z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego będącego częścią miejskiego zasobu mieszkaniowego. W tym roku wprowadzono również nowe kryteria: zamieszkanie w Krakowie, wykształcenie licencjackie oraz pozytywna ocena w poprzedniej edycji programu.

Po przeprowadzeniu oceny zgłoszeń, powstaje tzw. lista remontowa uprawnionych osób. Liczba mieszkań objętych programem wynosi 100. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w Wydziale Mieszkalnictwa UMK przy Rynku Podgórskim 1.

Popularność programu „Mieszkanie za remont”

Program został uruchomiony przez miasto w 2022 roku. Pierwsza edycja przyciągnęła 717 zgłoszeń, z których 50 znalazło się na liście remontowej. 40 mieszkań znalazło najemców, z czego 26 mieszkań zostało już wyremontowanych i zamieszkanych, a reszta jest nadal w trakcie remontu.

Druga edycja była jeszcze bardziej popularna, zebrano 972 wnioski, a lista remontowa objęła 100 gospodarstw domowych. 74 lokale mają już przyszłych najemców, a prace remontowe trwają w pozostałych mieszkaniach.