Krakowskie Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku: planowane konsultacje społeczne i spacer przyrodniczy

Krakowskie Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku: planowane konsultacje społeczne i spacer przyrodniczy

Decyzje dotyczące przyszłości Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku w Krakowie będą podejmowane na podstawie konsultacji społecznych, które właśnie się rozpoczęły. W najbliższą sobotę planowany jest pierwszy spacer przyrodniczy, który jest częścią tego procesu.

Ta inicjatywa ma na celu skupienie opinii i pomysłów mieszkańców na temat różnorodności wydarzeń, które mogą być realizowane w parku Zakrzówek. Szczególny nacisk położony zostanie na formy aktywności, które mogą być prowadzone przez Centrum Sportów Wodnych.

W ramach procesu konsultacyjnego, zaplanowano szereg spotkań i prezentacji. Pierwszy spacer przyrodniczy odbędzie się 9 marca, zbiórka przy wejściu do kąpieliska w parku Zakrzówek (ul. Wyłom) o godzinie 9:00. Drugi spacer zaplanowany jest na 23 marca o godzinie 11:00. 11 kwietnia o godzinie 17:00 odbędzie się prezentacja budynku Centrum Sportów Wodnych, a 24 kwietnia o godz. 17:00 – spotkanie konsultacyjne w pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35, sala Miedziana.

Ważną rolą Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie jako gospodarza parku Zakrzówek, jest zapewnienie dostępności i komfortu użytkowania terenu przez wszystkich mieszkańców. To wymaga zapewnienia zróżnicowanych form aktywności oraz organizacji wydarzeń, które będą szanować lokalną przyrodę. Wszystko to będzie realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, jednostkami miejskimi oraz zewnętrznymi partnerami.

Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku jest ważnym elementem parku i jest obiektem dzierżawy. Wybór operatora, którego zadaniem będzie promowanie i rozwijanie różnych form aktywności fizycznej, jest kluczowy. Dzierżawa budynku Centrum Sportów Wodnych nie ograniczy dostępności parku Zakrzówek ani akwenu wodnego. Dzierżawca zostanie wybrany w procesie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Proces konsultacji obejmie także dyżury telefoniczne oraz gromadzenie formularzy konsultacyjnych jako część zbierania opinii społecznych.