Krakowski Miesiąc Kobiet

Krakowski Miesiąc Kobiet

W marcu podczas tegorocznej edycji Krakowskiego Miesiąca Kobiet odbędzie się wydarzenie podkreślające szczególną rolę kobiet oraz prezentujące historyczne i współczesne doświadczenia krakowskich kobiet.

Kobiety tworzą nasze miasto. Na co dzień zmieniają rzeczywistość w różnych dziedzinach, rewolucjonizują naukę, wprowadzają innowacje w biznesie, inspirują niesamowitą twórczość kulturalną i artystyczną, uczestniczą w pracach pracowniczych i społecznych.

Krakowski Miesiąc Kobiet to okazja do rozmów o kobiecej solidarności i historii. To okazja do dyskusji o prawach kobiet i przestrzeń do świętowania osiągnięć kobiet. W marcu chcemy przypomnieć, jak ważne jest dbanie o zdrowie w codziennym pędzie

W tegorocznym programie znalazły się m.in.: wystawy, seminaria i wykłady, panel naukowy poświęcony Kazimierzy Bujwidowej, a także badania lekarskie.

Programowi głównemu towarzyszą dwa dodatkowe cykle: spacery szlakiem krakowianek i „Miesiąc Krakowianek” w Bibliotece Kraków. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

  • Program główny
  • Spacery szlakiem krakowianek
  • „Miesiąc Krakowianek” w Bibliotece Kraków

Wydarzenie jest częścią miejskiego, interdyscyplinarnego projektu #krakowianki, który ma na celu zwrócenie uwagi na niezwykłą rolę kobiet w procesie kształtowania się naszego miasta.