„Życie jest moje, jest tylko jedno i chcę na nie wpływać”

„Życie jest moje, jest tylko jedno i chcę na nie wpływać”

Takie jest hasło nowego młodzieżowego projekt Krakowa #OgarniamŻycie, który został zrealizowany pilotażowo z inicjatywy burmistrza miasta w 40 szkołach podstawowych z terenu miasta. Chodzi o wzmacnianie poczucia sprawczości u młodych ludzi i inspirowanie ich do podejmowania wartościowych działań, a tym samym ochrony na przykład przed uzależnieniami.

Projekt „Ogarniam Życie” zrodził się z troski o kondycję i bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie żyją dzisiaj, w coraz bardziej niestabilnym świecie, zmagają się nie tylko z problemami związanymi z dorastaniem, takimi jak problemy z przyjaciółmi, problemami szkolnymi, domowymi czy kompromisami, ale także ze stresorami zewnętrznymi – epidemią czy… wojną na Ukrainie. Przewlekły stres i niepokój zwiększają ryzyko uzależnienia, wzmagają chęć ucieczki od rzeczywistości, która może przybierać różne formy – od alkoholu czy substancji psychoaktywnych po hazard, gry komputerowe, internet, po próby samobójcze.

Filozofia projektu polega na wypełnieniu wolnego czasu, przemyśleń i emocji młodych ludzi działaniami pobudzającymi inteligencję, kreatywność oraz zachęcającymi do realizowania życiowych pasji, co z kolei przekłada się na dobry stan psychiczny i ograniczenie ryzykownych zachowań. Ważne jest, aby młodzi ludzie widzieli i czuli, że ich stan umysłu w dużej mierze zależy od nich samych, od ich działań – są szczęśliwi, jeśli robią to, co kochają, i są szczęśliwi, gdy poświęcają czas na rzeczy ważne do nich. Dlatego ważne jest znalezienie miejsca na pasje i zainteresowania życiowe, sport i rekreację, uczestnictwo w kulturze, relacje (przyjacielskie, rodzinne czy międzypokoleniowe), zaangażowanie społeczne czy zdrowe nawyki.

Równie ważne dla młodych ludzi jest to, że w sytuacjach kryzysowych i trudnych zawsze mogą zadzwonić na infolinię: 800 12 12 12. Działa ona 24 godziny na dobę.