Krakowski Panel Transportowy wybrał inicjatywy

Krakowski Panel Transportowy wybrał inicjatywy

Paneliści byli w stanie wydać około 80 rekomendacji na Krakowskim Panelu Transportowym. Po kilku dniach zbierania informacji na temat transportu i dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami, paneliści przegłosowali propozycje, które uznali za najważniejsze dla zrównoważonego transportu w Krakowie.
Aż 43 rekomendacje uzyskały co najmniej 80% poparcia wyborców i zostały pozytywnie ocenione przez zespół nadzorujący. Zgodnie z założeniem Komisji wnioski, które uzyskają takie poparcie, zostaną uznane przez Prezydenta za wiążące i będą realizowane sekwencyjnie.

Oto lista najczęściej wybieranych inicjatyw:

  1. inwestowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu rowerów i pieszych;
  2. doskonalenie systemu transportu autobusowego i tramwajowego poprzez zakup nowych pojazdów oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury;
  3. dalsza poprawa komfortu podróży w komunikacji miejskiej z dbałością o odpowiednią wentylację, klimatyzację, czystość oraz zapach;
  4. modernizacja i rozwój infrastruktury dla pieszych, w tym poprawa oświetlenia chodników oraz usunięcie barier architektonicznych;
  5. szersze wykorzystywanie pasów zieleni (np. łąk kwietnych) jako bezpiecznego sposobu oddzielenia tras pieszych, rowerowych i samochodowych;
  6. wprowadzanie zielonych ekranów akustycznych tam, gdzie jest to możliwe.

Jeśli myślisz o przeprowadzce to wartą rozważenia firmą jest Przeprowadzli Kraków od A do Z.