„Nauczyciele blisko natury” – projekt eko

„Nauczyciele blisko natury” – projekt eko

Jak od najmłodszych lat budować więź z naturą i budować poczucie odpowiedzialności za losy naszej planety oraz jak skutecznie wspierać rozwój naszych dzieci w przyjaźni z naturą? Receptę na udane działania edukacyjne można poznać w cyklu konferencji „Nauczyciele blisko natury”. Projekt skierowany jest do nauczycieli klas I-III. Czas wysyłania zgłoszeń upływa 17 kwietnia.

Projekt „Nauczyciele blisko natury” to cykl pasjonujących spotkań z doświadczonymi edukatorami na łonie krakowskiej przyrody. Dzięki którym nauczyciele mogą poznać bogatą edukację otaczającej nas przestrzeni. Charakter tematyki zajęć, kompetencje prowadzącego, doświadczenie i wiedza, zróżnicowane tereny zielone, na których odbywają się spotkania. To liczne możliwości wymiany inspiracji i doświadczeń – to atuty kursu, jakie wykazują uczestnicy oczywiście. Z regulaminem i programem kursu oraz zapisami można się zapoznać na stronie zzm.krakow.pl.

Projekt będzie realizowany przez Wydział Zazieleniania Miasta. Jej celem jest propagowanie metod pracy z dziećmi wykorzystujących kontakt z przyrodą jako element sprzyjający ich rozwojowi i edukacji. Wiele zagadnień z podstawy programowej można z powodzeniem realizować w terenie. Coraz więcej badań pokazuje, że dzieci uczą się szybciej, gdy ich nauka opiera się na doświadczaniu natury, a nie tylko na teorii.