Krakowski Panel Transportowy

Krakowski Panel Transportowy

Krakowski Panel Transportowy

Ruszył Krakowski Panel Transportowy, a 5 marca eksperci wprowadzili nas w tematykę zarządzania ruchem. Rozmawiano o zagospodarowaniu przestrzeni, a także o tym, co oznacza dla Krakowa zamknięcie obwodnicy. Jeśli chodzi o zrównoważony transport, nie mogło zabraknąć informacji o ochronie środowiska, stąd dyskusja o elektromobilności w kontekście podróżowania.

Nastomiast na pierwszym spotkaniu 4 marca paneliści zapoznali się z systemem transportowym miasta oraz kompetencjami miasta w tym zakresie. Eksperci zwrócili uwagę na światowe trendy w odniesieniu do potrzeb transportowych Krakowa oraz wyzwania stojące przed naszym miastem. Dowiedzieli się także, jaki wpływ ma transport na życie mieszkańców i co można z tym zrobić w Krakowie.

Każde spotkanie edukacyjne kończy się dyskusją, a propozycje rozwiązań dla miasta, w tym wstępne pytania i odpowiedzi, pojawiają się na wcześniejszym etapie. W tym zadaniu rekomendacji panelistów wspierają eksperci i przedstawiciele Miasta Krakowa. Nad prawidłowością przebiegu Krakowskiego Panelu Transportowego czuwa powołany zespół monitorujący. Część edukacyjna panelu dała również przestrzeń do dyskusji przedstawicielom organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz podmiotów i osób zajmujących się transportem w mieście. Przebieg spotkań edukacyjnych w ramach Krakowskiego Panelu Transportowego można śledzić na żywo za pośrednictwem fanpage’a.