Program Budowy Parkingów Lokalnych w Krakowie

Program Budowy Parkingów Lokalnych w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizuje nowy miejski Program Budowy Parkingów Lokalnych, dzięki któremu organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne będą mogły wnioskować o budowę miejsc postojowych.

„W przyszłym tygodniu, na spotkaniu informacyjnym online wyjaśnione zostaną zasady programu” – informuje ZDMK.

Spotkanie informacyjne połączone z dyskusją na platformie Zoom odbędzie się w czwartek, 9 marca , w godz. 13.00–14.00. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w link: bit.ly/parkingi-lokalne-spotkanie.

Na spotkaniu informacyjnym przedstawione zostaną zasady, na których opiera się program oraz omówione będą kolejne etapy procesu aplikacyjnego dla uprawnionych podmiotów. Opis programu oraz więcej szczegółów, w tym regulamin i wzór wniosku można znaleźć w artykule na stronie zdmk.krakow.pl.