Krakowskie Strefy Płatnego Parkowania: przyczepy samochodowe nieobjęte opłatami

Krakowskie Strefy Płatnego Parkowania: przyczepy samochodowe nieobjęte opłatami

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zdecydował, że przyczepy samochodowe pozostawiane na miejscach parkingowych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania nie będą objęte dodatkowymi opłatami. Ta decyzja wywołała kontrowersje, zwłaszcza wśród tych, którzy narzekają na wzrost liczby takich przyczep parkujących na wyznaczonych miejscach.

Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa, zauważył ostatnio znaczny wzrost liczby przyczep samochodowych parkujących na miejscach przeznaczonych do tego celu w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Zwrócił uwagę, że te przyczepy często pozostają na tych miejscach przez długie okresy czasu, bez rotacji jak to ma miejsce w przypadku innych pojazdów. Według niego, wiele osób jest rozgoryczonych faktem, że te przyczepy zajmują cenne miejsca parkingowe na dłuższy czas, a jednocześnie nie płacą za to żadnej opłaty.

Niemniej jednak, jak wyjaśnia prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, zgodnie z obowiązującym prawem, przyczepy nie są uznawane za pojazdy samochodowe. Tym samym, ich parkowanie nie podlega opłatom, tak jak w przypadku innych pojazdów. Majchrowski zaznaczył, że objęcie przyczep opłatami za parkowanie byłoby naruszeniem obowiązującej ustawy i mogłoby skutkować uznaniem takiej regulacji za nieważną przez organ nadzoru. Dlatego Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie nie planuje wprowadzać żadnych zmian dotyczących opłat za parkowanie przyczep.