Modernizacja linii kolejowej E30 pociąga za sobą zmiany w organizacji ruchu na krakowskich ulicach

Modernizacja linii kolejowej E30 pociąga za sobą zmiany w organizacji ruchu na krakowskich ulicach

Rozpoczęte przez Polskie Koleje Państwowe (PKP PLK) prace modernizacyjne na linii kolejowej E30 dobiegają końca. Ze względu na to, w najbliższym czasie przewiduje się istotną reorganizację ruchu drogowego w Krakowie, konkretnie na ulicach Grzegórzeckiej i Blich. O nadchodzących zmianach informuje oficjalnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Planowane modyfikacje wpłyną na układ ruchu na ulicach Dietla i Grzegórzeckiej. Ruch samochodów w kierunku ronda Grzegórzeckiego zostanie przywrócony, a w pobliżu wiaduktu kolejowego, przy ulicy Blich, pojawi się możliwość zawracania w stronę ulicy Wielopole. Dodatkowo, tranzyt rowerowy poprzez ulice Grzegórzecką, Kopernika i Blich zostanie ulepszony poprzez wyznaczenie specjalnych przejazdów dla rowerzystów.

Z uwagi na położenie przystanku kolejowego wzdłuż ulic Dietla i Grzegórzeckiej, planowane są również miejsca postojowe zarówno dla taksówek jak i strefy postojowe typu Kiss&Ride, które znajdą się w bezpośredniej bliskości wiaduktu.

Zmieni się również sposób korzystania z Hali Targowej – dostęp do niej będzie możliwy poprzez ulicę Metalowców, natomiast wyjazd zostanie umożliwiony w kierunku ronda Grzegórzeckiego lub ulicy Wielopole.

Planowane są też zmiany na niedawno zmodernizowanej ulicy Blich. W sekcji pomiędzy ulicami Grzegórzecką i Sołtyka wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch drogowy z kontraruchem rowerowym oraz specjalnie wyznaczonymi miejscami postojowymi, umożliwiającymi parkowanie zarówno na pasie postojowym jak i w zatoczkach. Natomiast na reszcie trasy, czyli od ulicy Kopernika do ulicy Kołłątaja, planowany jest ruch dwukierunkowy.