Program "Młody Kraków" na lata 2024-2028 zyskał akceptację radnych

Program "Młody Kraków" na lata 2024-2028 zyskał akceptację radnych

Podczas najnowszej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się wczoraj, radni jednomyślnie przyjęli nową propozycję – Program „Młody Kraków” skierowany na lata 2024-2028. Plan ten ma na celu nie tylko kontynuować działania realizowane w ramach dotychczasowego programu „Młody Kraków 2.0”, ale także wprowadzić nowe inicjatywy skierowane do mieszkańców Krakowa w przedziale wiekowym od 13 do 26 lat.

Ważne jest, aby pamiętać, że dla młodych ludzi mieszkających i / lub uczących się w Krakowie, miasto oferuje wiele działań zawartych w specjalnym programie. Programy skierowane do młodzieży krakowskiej mają ponad 20 lat historii. Pierwszy dokument został wprowadzony w 1999 roku, a cele i założenia były modyfikowane w kolejnych edycjach, zależnie od strategii miasta i potrzeb młodych mieszkańców. Obecnie kończy się trzecia edycja programu (lata 2018-2023), a od 2024 roku zacznie obowiązywać nowy – Program „Młody Kraków” na lata 2024-2028.

Główne cele zaprezentowane w programie, to stworzenie warunków dla aktywnego uczestnictwa młodzieży mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie w życiu miasta i rozwijanie u nich postaw zaangażowania obywatelskiego, poczucia wpływu na życie miasta oraz współpracy i otwartości na innych. Jak zauważa Elżbieta Kois-Żurek, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, odbiorcami programu są młodzież i młodzi dorośli mieszkający, uczący się lub pracujący w Krakowie w wieku 13–26 lat, ale także osoby pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży w różnych instytucjach i organizacjach.

Program umożliwia organizowanie przedsięwzięć z różnych obszarów, które uczą młodych ludzi zaangażowania, partycypacji i współpracy, a także zachęcają do współdecydowania o przyszłości miasta. Dotyczy to zarówno aktywności społecznych i projektów, ale także działań sportowych czy artystycznych. Tylko w tym roku zrealizowano wiele z nich, takich jak kolejne edycje Festiwalu Młodych Twórców, Dni Wolontariatu czy YOO Festiwalu Sportów Miejskich, w którym wzięło udział ponad 360 osób. Na uwagę zasługują również działania edukacyjne, takie jak #BOMA Młodzieżowy Ambasador BO, Szkolny Budżet Obywatelski czy 5. Krakowski Dzień Samorządu Uczniowskiego.

Program na lata 2024-2028 powstał etapowo, z uwzględnieniem potrzeb i obszarów zainteresowań młodych ludzi. Proces ten rozpoczął się od badań przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Następnie przeprowadzono warsztaty z udziałem różnych grup interesariuszy i odbiorców programu, a na ich podstawie opracowano dokument. Przy jego tworzeniu wykorzystano także raporty z realizacji dotychczasowego programu, socjologiczne opracowania dotyczące krakowskiej młodzieży oraz wnioski ze zrealizowanych maratonów młodzieżowych projektów społecznych YouthKrakHack. Dokument ten opracowała dr Ewa Krzaklewska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nowy program nie tylko kontynuuje dotychczasowe obszary działań, ale również podkreśla znaczenie informacji młodzieżowej oraz określa zasady pracy z młodzieżą w mieście. Na realizację programu w 2024 roku miasto planuje przeznaczyć blisko 1,9 mln zł.