Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości propaguje koncepcję sukcesji poprzez innowacyjny projekt

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości propaguje koncepcję sukcesji poprzez innowacyjny projekt

Rozpoczął się nowatorski projekt „Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA” koordynowany przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, mieszczącą się w Krakowie. Prezes Izby, Janusz Kowalski oraz osoba odpowiedzialna za koordynację projektu, Tomasz Kowalik, zdradzają kulisy tej inicjatywy.

Po wrześniowym spotkaniu, podczas którego mieliśmy okazję omówić rekrutację do drugiej edycji projektu „Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA”, teraz mamy możliwość rozmawiać o jego ewolucji. Pierwsza edycja cieszyła się uznaniem, stanowiąc istotny punkt zwrotny w obszarze sukcesji małopolskich przedsiębiorstw. Tym razem zmiany dotyczyły nie tylko przyszłych liderów firm, lecz także ich rodziców – nestorów. Ta decyzja była naturalnym rozszerzeniem naszej koncepcji, zgodnym z ideą przekazywania nie tylko majątku, ale także doświadczenia i wartości.

Przekazywanie firmy z pokolenia na pokolenie, czyli sukcesja, ma dla nas głębsze znaczenie. W kontekście rzemieślniczych firm rodzinnych, silnie związanych emocjonalnie, sukcesja nabiera charakteru procesu zarówno praktycznego, jak i symbolicznego. Jest to wyzwanie na wielu płaszczyznach – zarówno dla tych, którzy przekazują firmę, jak i dla tych, którzy ją przejmują.

Podczas poprzedniej rozmowy Prezes Kowalski zwrócił uwagę na problem sytuacji, gdy młode pokolenie wybiera inną ścieżkę zawodową. Kluczowe w projekcie jest wcześniejsze przygotowanie młodych ludzi do roli przyszłych sukcesorów oraz zaszczepianie w nich zainteresowania danym rzemiosłem. Istotne jest także uświadomienie, że nie tylko dziecko, ale każda osoba emocjonalnie związana z firmą może zostać jej sukcesorem.

Koordynator projektu, Pan Tomasz Kowalik miał okazję uczestniczyć we wszystkich warsztatach organizowanych w ramach tego projektu. Efekty tegorocznej edycji projektu „SUKCES-JA!” były bardzo pozytywne. Zorganizowano pięć warsztatów na temat sukcesji z udziałem sukcesorów i nestorów oraz dwa spotkania w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Uwzględnienie nestorów w procesie przekazywania firm okazało się skuteczną decyzją, która przyczyniła się do zacieśnienia więzi rodzinnych i biznesowych.

Plany na przyszłość projektu są ambitne – chodzi o rozwijanie projektu i dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zamierza poszerzać zakres działań projektu, angażując kolejne branże i regiony Małopolski. Planowane jest także kontynuowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi i innymi partnerami, aby jeszcze skuteczniej wspierać sukcesję przedsiębiorstw.

Projekt „SUKCES-JA!” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. „Małopolska Sieć Sukcesorów” staje się nie tylko wzorcem skutecznego wsparcia sukcesji firm, ale również inspirującym modelem dla innych, jak efektywnie łączyć doświadczenie starszego pokolenia z energią młodych sukcesorów. W ten sposób sieć sukcesorów znacząco wpływa na kształtowanie przedsiębiorczego krajobrazu regionu, przyczyniając się do stabilnego przekazywania wartości i tradycji przedsiębiorstw między pokoleniami.