MPK Kraków: Angażując się na rzecz potrzebujących

MPK Kraków: Angażując się na rzecz potrzebujących

Zaangażowanie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie (MPK) w działalność społeczną nie jest niczym nowym. W ostatniej akcji charytatywnej, która trwała od 9 do 13 października, zebrali oni żywność przeznaczoną dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują: osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, rodzin z wielu dzieci oraz osób samotnych. Łącznie, pracownicy MPK zgromadzili 410 kg artykułów spożywczych. Zauważalne jest zaangażowanie pracowników konkretnej zajezdni – Woli Duchackiej, która sama w sobie przyczyniła się do zebrania aż 240 kg produktów.

Akcja zbiórki żywności, znana jako „Krakowska zbiórka żywności”, jest cyklicznym przedsięwzięciem współorganizowanym przez Bank Żywności w Krakowie i samorząd Miasta Krakowa od poprzedniego roku. Po zakończeniu akcji, zebrane dary zostają odebrane przez Bank Żywności i przekazywane mieszkańcom miasta znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji.

Bank Żywności w Krakowie to instytucja działająca bez przerwy od 1997 roku, co oznacza, że ma już na swoim koncie 26 lat aktywności. Od czasu powstania, udało jej się zebrać ponad 75 milionów kg produktów spożywczych, co stanowi wartość około 300 milionów złotych. Te zebrane produkty, za sprawą współpracy z ponad 200 organizacjami partnerskimi, trafiają miesięcznie do ponad 60 tysięcy osób w Krakowie i Małopolsce, które są w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.